Üzleti feltételek 

1. Általános rendelkezések

Ezek az üzleti feltételek a www.adsport.co.hu online áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak. A Általános Szerződési Feltételek tovább határozzák meg és meghatározzák az Eladó (üzemeltető, szállító) és a Vevő (fogyasztó, vevő) kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó online áruházán keresztül megkötött beszerzési megállapodással kapcsolatban vagy annak alapján merülnek fel. Az online áruház üzemeltetője a MAV Trading, Ltd., Dolečky I 535, irányítószám 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671. Minden szerződéses jogviszony a Cseh Köztársaság jogszabályaival összhangban jön létre.

A vevő - a fogyasztó - olyan személy, aki üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretein belül nem jár el a szerződés megkötésekor és teljesítésekor. Természetes vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat használ, nem pedig ezekkel a termékekkel vagy szolgáltatásokkal üzleti tevékenységet folytat.

A vevő - a vállalkozó - olyan személy, aki nem fogyasztó. Vállalkozónak minősül minden olyan személy, aki vállalkozása, termelése vagy hasonló tevékenysége, vagy szakma önálló teljesítése során köt szerződéseket, vagy aki vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el.

Az üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyv (89/2012 Coll. Számú törvény), és ha a szerződő fél fogyasztó, akkor a Fogyasztóvédelmi törvény (634/1992 Coll.) Is szabályozza. Az ezekről a törvényekből származó kivonatok a Szerződési Feltételek ezen szakaszában találhatók.

2. Áruk megrendelése, a vételi szerződés és az üzleti feltételek megkötése

Árukínálat: az eladó online áruházának weboldalán kínált kiválasztott árukat. Az áruk felajánlása nem tekinthető áruk szállítási javaslatának a Ptk. 1732 § 2 bekezdése értelmében, az áruk felajánlása informatív jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra adásvételi megállapodást kötni.

A Vevő az eladó weboldalán található űrlap felhasználásával árumegrendelést hozhat létre. Amikor az eladó online áruházának weblapján található űrlapon megrendelést készít, a Vevő először kiválasztja az érdeklődő árut. A szükséges mennyiség, szállítási mód és fizetési mód kiválasztása után a Vevő megerősíti megrendelését, ezzel kötelező érvényű javaslatot nyújt be a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére.

Az eladó vállalja, hogy elfogadja a vevő vételi szerződésének tervezetét, ha ez a javaslat nem ellentétes az üzleti feltételekkel, és az eladónak nincs konkrét oka annak feltételezésére, hogy a vevő megsérti a vételi megállapodást. Az eladó e-mailben a Vevő e-mail címére erősíti meg a javaslat kézhezvételét. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés átvételének (ún. Elfogadás) kézbesítéséből származik, amelyet az eladó a vevőnek a megrendelésben megadott elektronikus címre küld. Ettől a pillanattól kezdve kölcsönös jogok és kötelezettségek merülnek fel a Vevő és az eladó között, amelyeket a vételi szerződés és az üzleti feltételek határoznak meg, amelyek a megállapodás szerves részét képezik. A megrendelés (e-mailben vagy telefonon) visszavonása esetén, amely a küldéséig lehetséges, a vételi szerződés lejár.

Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és hogy egyetért velük. Ezeket az üzleti feltételeket a www.adsport.cz online áruház weboldalán teszik közzé, és a Vevőnek lehetősége van megismerkedni velük a megrendelés benyújtása előtt. A megkötött szerződést az eladó archiválja annak sikeres teljesítése céljából, és harmadik személyek számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes műszaki lépésekre vonatkozó információk egyértelműek az Eladó online áruházában lévő megrendelési folyamatból, és a Vevőnek lehetősége van a megrendelés ellenőrzésére és esetleges javítására a megrendelés elküldése előtt.

Ha az adásvételi szerződés vagy annak függelékei kifejezetten nem tartalmaznak eltérő megállapodást, vagy a jelen feltételek és feltételek bizonyos rendelkezéseinek érvényességét nem zárja ki, vagy egyéb módon módosítja az adásvételi szerződés vagy az eladó és a vevő közötti egyéb kifejezett megállapodás, akkor ezek a feltételek a szerződő felek egyéb kölcsönös kapcsolataira vonatkoznak.

Az üzleti feltételek nem vonatkoznak az olyan üzleti kapcsolatokra, amelyekben árukat kíván megvásárolni az Eladótól, a Vevőtől - vállalkozótól. Az üzleti kapcsolatokra a vételi szerződés általános jogi szabályozása vonatkozik.

A Vevőnek a távközlési eszközök használatával kapcsolatban a Vásárlási Megállapodás megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit (pl. Internet-csatlakozás, telefonhívások stb. Költségeit) maga a Vevő viseli, és ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

A megkötött adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a megrendelés tárgyát képező megrendelt árut a Vevőnek szállítani, és lehetővé teszi számára, hogy a szerződéses áron megszerezze annak tulajdonjogát, és a vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

Amennyiben a Vevő megsérti a vételi szerződés feltételeit vagy az üzleti feltételeket, az eladó fenntartja a jogot, hogy kilépjen a vételi szerződéstől. Ebben az esetben a Vevő köteles visszatéríteni az Eladót a vételi szerződés (megrendelés) megkötésével kapcsolatos költségek, különösen az áruk küldésének költségein, ha nem veszi át azt. Ezeket a költségeket (különös tekintettel a szállításra és a csomagolásra) 100 CZK összegben számolják, amelyet a Vevő köteles fizetni az eladó bankszámlájára.

A vevő köteles pontos és valós adatokat megadni, különösen áruk megrendelésekor. A Vásárló által a vételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az eladó helyesnek ítéli meg.

Az Eladót a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdésének értelmében. e) a Polgári Törvénykönyv.

A bíróságon kívüli fogyasztói panaszok kezelését a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www.coi.cz) biztosítja egy online vitarendezési platformon, amely itt elérhető.

Az eladó jogosult áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján. A kereskedelem engedélyezését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal látja el hatáskörének keretein belül. A személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli a módosított fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz.

A vevő ezzel vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.

4. Áruk szállítása és átvétele

Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában az áruk kiszállításának módját az eladó határozza meg és biztosítja az adásvételi szerződésből. Az eladó szállítási szolgáltatásokat használ az áruk szállításához: Csomagküldő, Magyar Posta és DPD. Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő kérése alapján kötötték meg, a Vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatot, beleértve a kiválasztott szállítási mód esetleges további költségeit.

Az áruk szállítási határideje, ha az a megadott árukra vonatkozik, csak tájékoztató jellegű, és nem kötelező az eladóra. Az eladó vállalja, hogy az árut a lehető leghamarabb elküldi a Vevőnek, kivéve, ha a Vevő más szállítási dátumot választott. Az áruk elküldésének határideje, amely az eladónál van raktáron, általában 1-2 munkanap, más áruk esetében a szokásos küldési határidő a termékkártyájukban van megadva. Több tétel megrendelése esetén a megrendelt megrendelés leghosszabb időszaka a leghosszabb időtartam, amely a megrendelt termékeknél fordul elő, kivéve, ha az eladó és a Vevő másként megállapodnak. A teljes szállítási idő ekkor a kiszállítási időből és a szállító szállítási idejéből áll, amelyeket a következő szakasz ad meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget a szállítmány kézbesítésének késéséért. Kivételes esetekben a szokásos szállítási idő hosszabb is lehet - erről időben értesítést kap, akár e-mailben, akár telefonon. Az áruk kézbesítése a Vevő által a megrendelés megjelölésekor megadott címre történik kézbesítésnek.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az áruk feladásának költségét a megrendelés árához a jelenlegi árlista szerint hozzáadja. Áruk külföldre történő küldése esetén az eladó fenntartja a jogot, hogy a jelenlegi árlista szerint a szállítás szokásos árához járulékos költségeket vonjon fel a külföldi szállításhoz.

Az eladó nem vállal felelősséget az áruk bármilyen okból történő feladásának vagy kiszállításának késedelme miatt okozott károkért.

A vevő a megvásárolt áruk tulajdonjogát azáltal veszi át, hogy teljes egészében megfizette a megvásárolt árot. Az áruk átvételekor az áruk sérülésének kockázata a Vevőre hárul. Az adódokumentumot (számlát), amely szintén garancia igazolásként szolgál, az Eladó elektronikus formában megküldi a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre a megegyezéses vételár teljes megfizetése után.

Az áru szállítójától történő átvételekor az eladó azt ajánlja, hogy a Vevő gondosan ellenőrizze a szállítócsomagolás integritását. A sérült szállítmányt e-mailben haladéktalanul értesíteni kell az [email protected] címre, és a szállítóval együtt sérülési jelentést kell készíteni, és indokolatlan késedelem nélkül e-mailben vagy postai úton el kell küldeni az eladónak. A küldemény hiányosságára vagy külsõ károsodására vonatkozó további igény nem fosztja meg a Vevõt a tétel panaszának jogáról, de lehetõséget ad az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem sérti a vételi megállapodást.

A fuvarlevél aláírásával a Vevő igazolja, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása nem sérült. A termék mechanikai sérüléseivel, nem megfelelő árukkal stb. Kapcsolatos panaszok, amelyek a szállítmány szállítójától történő kézhezvételekor nem voltak nyilvánvalóak, a Vevő köteles a felfedezés után azonnal az Eladóhoz benyújtani. Az eladó nem felel az áruk szállítás közben okozott károkért, kivéve, ha a Vevő ezt a károkat a jelen Általános Szerződési Feltételekben fentiekben meghatározott eljárásnak megfelelően haladéktalanul igényli.

Abban az esetben, ha a Vevő részéről okból szükség van az áruk többszöri, vagy a megrendelésben meghatározott módon történő kiszállítására, a Vevő köteles megtéríteni az áruk ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket. egy másik kézbesítési módszerhez kapcsolódó költségek.

Az eladó minden kommunikációját vevőhöz továbbíthatjuk a felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus címre.

5. Szállítási módok

Csomagküldő - a szolgáltatás ára 690 Ft. Ez a szolgáltatás 20 000 Ft feletti vásárlásokhoz ingyenes.

Magyar Posta - a szolgáltatás ára 1 090 Ft. Ez a szolgáltatás 35 000 Ft feletti vásárlásokhoz ingyenes.

DPD - a szolgáltatás ára 1 290 Ft.

6. Fizetési feltételek

Fizetés banki átutalással - a megvásárolt árukra vonatkozó megállapodás szerinti vételárat, valamint az áruk szállításának költségeit (szállítás és csomagolás) a Vevő fizeti, bármilyen bankban végrehajtva egy aktuális banki fizetési megbízást, amely a befizetést az Eladó Fio banknál vezetett számlájára utalja. A vásárló megkapja a fizetési dokumentumokat (számlaszám, összeg, állandó és változó szimbólum) a megrendelés megerősítése után (általában 24 órán belül - a Vevőt értesítik a rendelés megerősítésének késéséről) a visszaigazoló e-mailben. Az árut csak akkor küldjük el a Vevőnek, ha a teljes vételárat jóváírják, beleértve az áruk szállításának költségeit (szállítás és csomagolás) az eladó számlájára. A szolgáltatás ára 0 Ft.

Fizetés fizetési kártyával - közvetlenül a megrendelés teljesítése után megjelenik a GoPay fizetési átjáró, ahol a Vevő fizetheti meg a megvásárolt áruk megegyezés szerinti vételárát és az áruk szállításának költségeit (szállítás és csomagolás). Ha a Vevő az áruk fizetési módját választja, és a rendelés során bezárja a fizetési átjárót, e-mailben e-mailben kap egy linket a GoPay fizetési átjáróhoz a fizetés elvégzéséhez. Az árut csak akkor küldjük el a Vevőnek, ha a teljes vételárat jóváírják, beleértve az áruk szállításának költségeit (szállítás és csomagolás) az eladó számlájára. A szolgáltatás ára 0 Ft.

Online fizetés internetes bankoláson keresztül - a megrendelés teljesítése után a vevő átirányításra kerül a kiválasztott bank internetes bankjába, ahol a Vevő gyorsított online banki átutalással fizetheti meg a megvásárolt áruk és a szállítási költségek (szállítás és csomagolás) megállapodás szerinti vételárat. A gyorsított online átutalások védelmét közvetlenül az egyes bankok biztosítják. Az árut csak akkor küldjük el a Vevőnek, ha a teljes vételárat jóváírják, beleértve az áruk szállításának költségeit (szállítás és csomagolás) az eladó számlájára. A szolgáltatás ára 0 Ft.

Szállítás utánvéttel - a megvásárolt áruk megegyezés szerinti vételára és az áruk szállításának költségei (szállítás és csomagolás) az eladónak fizetendő, amikor ezeket a termékeket a Vevő kézhez veszi, a szállítónak történő kifizetés útján. A szolgáltatás ára 350 Ft.

Minden ár tartalmazza az ÁFA-t, kivéve, ha az ár kifejezetten kimondja, hogy az ár ÁFA nélkül. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a Felhasználási feltételeket és az online áruházban kínált áruk árait. Ezeket a változásokat az online áruházunk, a www.adsport.co.hu weboldalán keresztül hirdetjük be és hajtjuk végre. Az ajánlat (beleértve a promóciós cikkeket, az értékesítést és a szórólap promóciókat) addig érvényes, amíg a készletek kifogynak. Az ár a megrendeléskor érvényes.

7. A vételi szerződéstől való elállási jog

Ha az adásvételi megállapodást távkommunikáció útján (online áruházon keresztül) megkötik, a Vevő a 1829 és azt követő §-okkal összhangban rendelkezik. A Polgári törvénykönyv értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül és szankció nélkül elállhat az adásvételi szerződésről. Ebben az esetben a Vevő írásban értesíti az Eladót, lehetőleg az itt elérhető visszavonási űrlapon, és kijelenti, hogy visszavonul a szerződésből, feltüntetve a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a visszatérítési számlaszámát, vagy más módon választja az összeg visszatérítését. . Az adásvételi szerződéstől való elállási határidő betartottnak tekinthető, ha a vevő az elállás során értesítést küld az eladónak arról, hogy visszavonul a szerződésből. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében az itt felsorolt ​​esetekben nem vonhatja vissza az adásvételi megállapodást, különösen olyan termékek szállítása esetén, amelyeket a Vevő kívánsága szerint vagy a személye számára módosítottak, valamint a romlandó áruk szállítása esetén, valamint olyan áruk, amelyeket a szállítás után visszafordíthatatlanul összekevertek más termékekkel, olyan zárt csomagolásban lévő áruk, amelyeket a Vevő eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem adhatók vissza (pl. fehérneműk és fürdőruhák), audio- vagy videofelvétel vagy számítógépes program kézbesítése, ha megsértette eredeti csomagolását, vagy újságok, folyóiratok vagy folyóiratok szállítását.

Amennyiben a Polgári Törvénykönyv 1831 §-ának megfelelően gyakorolja a szerződéstől való elállási jogot, a Vevő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződés elállásától számított 14 napon belül köteles megküldeni vagy átadni az eladótól, a tőle kapott árut, beleértve annak minden alkatrészét és tartozékát. A teljes vételár visszatérítéséhez azt javasoljuk, hogy az árut sértetlen és megtisztítatlanul, lehetőleg az eredeti csomagolásban visszaküldje.

Abban az esetben, ha a Vevő a törvényben előírt 14 napos határidőn belül kilép az adásvételi szerződésből, és a visszaküldött áruk nem teljesek, bizonyíthatóan felhasználhatók vagy megsérültek, az Üzemeltető jogosult kártérítést fizetni a Vevővel szemben, és jogosult egyoldalúan beszámítani a kártérítési igényt a Vevőnek az eladóval szemben fennálló követeléseire. a vételár visszatérítésére. Ebben az esetben az Üzemeltető csak engedményes visszatérítést ad a Vevőnek.

Ha a Vevő jogszerűen eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszafizetni a pénzeszközöket a Vevőnek, de csak akkor, ha a Vevő átadja vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak. A Ptk. 1832 szakaszának rendelkezései szerint az eladó az áru vételárat és az áru kiszállításának költségeit a legolcsóbb felajánlott kézbesítési módszernek megfelelő összeggel téríti vissza a Vevőnek. Az eladó rámutat, hogy az 1820. § (1) bekezdésének megfelelően. g) viseli az áru visszaküldésének költségeit, a Vevőt, ez akkor is érvényes, ha az árut jellegük miatt nem lehet visszaadni rendes levélben.

A visszaküldött árut nem lehet kézbesíteni az eladónak kézbesítéskor, ezeket a küldeményeket az eladó nem fogadja el. Ha a Vevő indokolatlanul kilép az adásvételi szerződésből, és ennek ellenére elküldi az árut az eladónak, akkor az árut nem fogadják el, vagy visszatérítik a Vevő költségére.

Noha az eladó figyelmet fordít az értékesített áruk piacán való jó orientálódásra, kivételesen előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nem képes leszállítani a megrendelt árut a vételi szerződésben megállapított feltételekkel. Ezért az eladó fenntartja a jogot, hogy ilyen esetekben kilépjen a megkötött adásvételi szerződésből. Amíg az árut a Vevő nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni a vételi szerződésről.

Ha az eladó eláll a vételi szerződésről, köteles a megrendelés létrehozásakor haladéktalanul értesíteni a Vevőt a Vevő által megadott e-mail címre. Ezenkívül köteles visszaküldeni az áru teljes vételárat a vevőnek, ha azt már megfizették. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult elállni a Vevővel kötött adásvételi szerződésről, aki az Eladóval szemben fennálló korábbi kötelezettségek bármelyike ​​során kötelezettségeit lényegesen megsértette. A korábbi szerződéses kapcsolat lényeges megsértését a szerződéstől való elállás esetén a Ptk. 2002. § 2. bekezdésének értelmében vett magatartásnak kell tekinteni.

8. Felelősség az áru hibáért - a hibás teljesítésből fakadó jogok

A szerződő feleknek a hibás teljesítésből származó jogokkal és jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező erejű rendeletek (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925, 2099–2117 és 2161–2194 §) szabályozzák. A vevő a törvényben meghatározott határidőn belül, azaz az áru kézhezvételétől számított 24 hónapon belül gyakorolhatja a fogyasztási cikkekben előforduló hibához való jogát.

Az eladó felelős a Vevő felé, hogy az áruk kézhezvételekor hibátlanok. Az eladó különösen a Vevővel szemben felelős, hogy abban az időben, amikor a Vevő átvette az árut:

a cikk rendelkezik a felek által megállapodott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel,
az áruk felhasználhatók az eladó által meghatározott célra, vagy ilyen típusú áruk általában használhatók,
az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és
az áruk megfelelnek a jogszabályok követelményeinek.
Miután megkapta az árut a szállítótól, az eladó azt ajánlja, hogy a Vevő a kézhezvételt követően azonnal ellenőrizze a megvásárolt árut, hogy megrongálódjon-e. Ha a Vevő rájön, hogy az áruk sérültek (nem vonatkozik a szállítás során - a Vevőhöz történő szállítás során okozott károkra), a kárról nyilvántartást készít, amelyet azonnal elküld az eladónak e-mailben az [email protected] elektronikus címre. Ilyen kár esetén a Vevőnek ésszerű árengedményre van szüksége a szállított áru vételárán, vagy az árut hibák nélkül cserébe. Az áruk ilyen károkkal kapcsolatos későbbi igényét az eladó már nem ismeri fel.

9. Az áruk hibáinak igénylése

A hibás teljesítésből származó jogokat a Vevő az eladó mellett gyakorolja. A Vevő köteles saját költségén elküldeni az eladónak azokat az árukat, amelyekre gyakorolja a jogokat a hibás teljesítés miatt, hogy az árukhoz csatolja a vásárlás igazolását (igazolja a vételi szerződés megkötését), valamint a hiány leírását tartalmazó jelentést az itt elérhető formában. A hibás teljesítésből eredő jog gyakorlásának azon pillanatát kell tekinteni, amikor az eladó megtudta a hibás teljesítéstől a Vevőtől.

Vevő a hibás teljesítéshez való jog gyakorlásakor:

ha a hiba kijavítható - javítást vagy hiánypótlást igényelhet, vagy ésszerű árengedményt kérhet a vételárból,
ha a hiba helyrehozhatatlan, és ha az árut nem lehet megfelelő módon felhasználni - akkor elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű engedményt kérhet a vételárból,
ha a hibás teljesítés jelentéktelen szerződésszegés - jogosult a hibát megszüntetni, vagy ésszerű engedményt kaphat a vételárból,
ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés - jogosult a hibát egy új cikk hiányosság hiányában történő kiszállításával vagy a hiányzó cikk kiszállításával, a hibát a cikk javításával megszüntetni, a vételár ésszerű engedményére, vagy a szerződéstől való elállást illetően.
Az áruk hibája esetén a jog gyakorlásának joga a következő esetekben jár le:

a tárgy elhasználódása a szokásos használat során,
szakszerűtlen kezelés és felhasználás az utasításokkal vagy a felhasználói kézikönyvvel ellentétesen,
az elemek károsodása (pl. víz, tűz vagy villámlás stb.),
a túlzott terhelés által okozott károk,
az áruk sérülése a szállítás során (ezt a panaszt közvetlenül a szállítóval oldják meg).
Az eladó, vagy az általa felhatalmazott alkalmazott, a hibás teljesítés iránti igény kielégítésének módjáról azonnal, összetett esetekben, 3 munkanapon belül dönt. Ez az időszak nem tartalmazza a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő időt, amely a hiba szakmai értékeléséhez szükséges. A hibás teljesítés iránti igényt, beleértve a hiba kiküszöbölését, az eladó indokolatlan késedelem nélkül rendezi, legkésőbb az attól számított 30 napon belül, hogy az eladó bizonyíthatóan hibás termékeket kapott a Vevőtől, kivéve, ha az eladó hosszabb időtartamra megállapodik a Vevővel.

Az eladó e-mailben visszaigazolást küld a Vevőnek a hibás teljesítés iránti igény beérkezéséről a megrendelésben megadott e-mail címre a vásárlási szerződés megkötésekor. A hiba felmérése után az eladó egy panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet állít ki a Vevő számára, amely tartalmazza az állítólagos hiányosság részleteit, mindkét fél azonosítását, a panasz kezelésének módját, a dátumot, a helyet és az eladó alkalmazottja aláírását. A hibás teljesítés miatt gyakorolt ​​jog elutasítása esetén az eladó köteles ezt az elutasítást a Vevőnek megindokolni. A Vevőt értesítjük arról, hogy a Vevőnek a hibás teljesítésből eredő, igénybe vett joga iránti igényét rendezték, akár az e-mail címre, akár a visszaküldött áruk visszaküldésekor.

Amennyiben az eladó telephelyén személyesen panasz érkezik, a Vevőt értesítik az áruk begyűjtésének határidejéről is. Abban az esetben, ha a Vevő a követelés rendezését követően nem vezeti be az árut az Eladó által meghatározott időn belül a hibás teljesítés miatt, az eladó jogosult ésszerű raktár felszámolására vagy az áruk saját nevében történő eladására a Vevő számlájára. Az eladónak előzetesen értesítenie kell a Vevőt erről az eljárásról, és ésszerű kiegészítő időtartamot kell biztosítania neki az áruk átvételéhez.

Ha a panaszt a termék kicserélésével oldják meg, akkor a hibás teljesítéshez fűződő jog gyakorlásának időtartama nem kezdődik újra a termék cseréjétől. A vevő az eredeti áru megvásárlásától számított 24 hónapon belül gyakorolhatja a hibás teljesítéshez való jogát. A panasz cseréjének rendezése nem jelenti új adásvételi megállapodás létrehozását.

A hibás teljesítés joga nem tartozik a Vevőhöz, ha a Vevő a tárgy átvétele előtt tudta, hogy a tárgy hibás, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát. Az áruk helyrehozhatatlan hibája esetén, a vevő kérésének megfelelően, az árut cserélik ugyanarra a darabra, vagy visszatérítik a már kifizetett vételárat.

Indokolt panasz esetén a Vevő jogosult a panasz alkalmazásával célzottan felmerült költségek megtérítésére (ideértve az áruk panasz céljából történő szállításának költségeit is).

A hibás teljesítési jogok nem vonatkoznak az áruk (vagy azok részeinek) használatának normális kopására. Az áruk rövidebb élettartama tehát nem tekinthető áruk hibáinak, és a hibás teljesítésből származó jogok nem vehető igénybe vele szemben.

10. A személyes adatok védelme

A vásárlónak történő információszolgáltatási kötelezettsége a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (az általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. a továbbiakban: GDPR rendelet), amely a vevő személyes adatainak feldolgozására vonatkozik a vételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződés tárgyalása és az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából.

11. Egyes kifejezések értelmezése

Beszerzési szerződés - az Üzemeltető, mint eladó és a Vevő között elektronikus formában megkötött szerződés az Üzemeltető internetes áruházán, a www.adsport.co.hu oldalon.

Internetes üzlet, amely az internetes címen található, a https://www.adsport.co.hu weboldalon működik - egy internetes rendszer, áruk értékesítése céljából működik, amely lehetővé teszi az Üzemeltető és a Vevő közötti vásárlási megállapodások megkötését távközlés segítségével, úgynevezett távoli úton.

Áruk - ingók vagy online áruházon keresztül értékesített szoftver.

12. Záró rendelkezések

Az adásvételi szerződés, valamint az eladó és a vevő közötti kommunikáció nyelve cseh.

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelen vagy érvénytelen, ez a tény nem okozza a Szerződési feltételek vagy a Beszerzési Megállapodás más részeinek érvénytelenségét vagy érvénytelenségét.

Az üzleti feltételek megfogalmazását az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A módosított üzleti feltételek a közzétételük napján lépnek hatályba. Az Eladó és a Vevő azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az Üzleti feltételek új változatának hatálybalépése előtt keletkeztek, a változás nem érinti.

A www.adsport.co.hu online áruházban történő vásárlás keretében megkötött adásvételi szerződéseket az eladó elektronikus formában archiválja, és más személyek számára nem hozzáférhetők. A vevő beleegyezik abba, hogy határozatlan időre gyűjti és használja a vásárlásokra vonatkozó információkat. Az adatok kezelésének szabályait ebben a dokumentumban ismertetjük. Ha a jövőben megváltozik, az új szabályok részleteit ezen a weboldalon teszik közzé.

Az eladó nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, sérülésért vagy vagyoni kárért, amelyet a szállított áruk hibája okozott, kivéve, ha az ilyen veszteséget, sérülést vagy anyagi károkat az eladó gondatlansága, mulasztása vagy szándéka okozta.

Ezek az üzleti feltételek 2020.05.01-től az újonnan módosított változat közzétételéig érvényesek.